Selecteer een pagina

Informatie

Efficiënt ontgeuren een ontgeuringsinstallatie ‘geurfilterkast/ koolstoffilterkast’.

Algemeen

In het algemeen worden bij het koken van eten de meest smakelijkste aroma’s geproduceerd. Desondanks kunnen deze geuren bij omwonende of in andere delen van het gebouw overlast veroorzaken. Anders is het bij de geuren die ontstaan bij industriële processen zoals drukkerijen, lassen, chemische industrie, etc. Deze verontreinigde lucht kan niet alleen onaangenaam zijn maar ook gevaarlijk. Ditgeldt voor de mensen in de omgeving en voor de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Een goede afzuiging bij de bron en luchtbehandeling van de afgezogen lucht zijn hierbij vereist.

Wetgeving horeca

Voor de professionele keuken geldt een landelijke norm m.b.t. het reduceren van geuroverlast. Deze landelijk norm kan altijd door een gemeentelijke norm aangescherpt zijn. Het is daarom noodzakelijk om bij de gemeente te informeren welke norm van kracht is. Landelijk geldt dat er 2 meter boven het hoogste punt uitgeblazen moet worden. Dit hoogste punt wordt bepaald in een straal van 25 meter om het emissiepunt (= uitblaaskanaal). Is dit niet toepasbaar dan zal een ontgeuringsinstallatie toegepast moeten worden waarbij ontgeurd wordt volgens de huidige stand van de techniek. Voor de industriële sector gelden wettelijke
eisen die verschillen per proces of chemische stof. Momenteel bestaan er een aantal methodes welke toegepast worden in de professionele keuken en de licht industrie.

Stijgkanaal

Indien toepasbaar is het aanbrengen van een verhoogd uitblaaskanaal of stijgkanaal de eenvoudigste methode.

  • De voordeel is: lage onderhoudskosten en energieverbruik
  • De nadelen zijn: Omvangrijke constructie

Bij bepaalde weersomstandigheden kan evengoed overlast ontstaan.

Actief kool ontgeuring d.m.v. koolstoffilterkast / geurfilterkast

Al vele jaren wordt het ontgeuren door adsorptie met actief kool in de grootkeuken en in de industriële sector toegepast. Bij adsorptie is er sprake van hechting van een stof aan het oppervlakte, in dit geval dus de interne oppervlakte van het actieve kool. Het actieve kool wordt in de vorm van granulaatkorrels in geperforeerde cilinders geperst en aangetrild. Dit aantrillen is noodzakelijk om een zo groot mogelijke dichtheid te garanderen. Deze koolstoffiltercilinders worden samen met de overige componenten zoals,voorfilters F7/G4, afzuigmotor etc  in een koolstoffilterkast geplaatst, ook wel een geurfilterkast genoemd.

  • De voordelen zijn; een eenvoudig en beproefd systeem.
  • Het grootste nadeel is: de filters dienen regelmatig vervangen te worden.

Tevens dient er rekening gehouden te worden met het feit dat actief kool niet alle geuren 100% filtert. Bijvoorbeeld gesneden uien en bepaalde scherpe kruiden worden niet 100% gevangen. Over het algemeen is actief kool in de grootkeuken en bij veel industriële situaties goed toepasbaar en geaccepteerd door de gemeente.

Ventilatie / luchtverversing horeca

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze eisen alleen als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft. Of u aan de eisen voor luchtverversing voldoet, hangt af van het vermogen van de ventilator. Het vermogen staat meestal op het typeplaatje van de ventilator aangeduid als m3/uur of m3/h. Gemiddeld moet de luchtinhoud van een lokaliteit zes keer per uur worden ververst. Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van 5,7 keer per uur bij een hoogte van 2,40m

(wij doen ons uiterst best onze klanten zo goed mogelijk te informeren blijft de informatie welke wij verstrekken op onze website
altijd onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Medtrading kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Medtrading is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Wij zijn een groothandel en welke onze producten tegen concurrerende lage prijzen aanbied op de markt en verwachten van onze afnemers dat zij zelf het nodige naslagwerk verrichten om te zorgen dat zij het product gebruiken waar deze voor bestemd is)

Vrijblijvende werkopname op locatie bel of mail ons (0418 - 561153)

× Whatsapp