Selecteer een pagina

Informatie

Ventilatie / luchtverversing horeca

De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Uiteraard gelden deze eisen alleen als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft. Of u aan de eisen voor luchtverversing voldoet, hangt af van het vermogen van de ventilator. Het vermogen staat meestal op het typeplaatje van de ventilator aangeduid als m3/uur of m3/h.  Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft.

De ventilatievoorziening kan op verschillende manieren worden vormgegeven. De verschillende ventilatieconcepten voor ventileren zijn terug te brengen tot vier basisvormen van ventilatie (Dezelfde hoeveelheid lucht (m³) die de ruimte binnenkomt, verlaat ook de woning)

  1. Natuurlijke luchttoevoer en -afvoer. Er wordt geen gebruik gemaakt van een vorm van mechanische ventilatie. Er wordt geventileerd met (zelfregelende) roosters en natuurlijke trek.
  2. Natuurlijke luchttoevoer, mechanische afvoer, dit kan gecombinerd worden met een zelfregelende toevoerrooster. De ventilatie-unit heeft in de regel twee aansluitpunten (aanvoer ventilatielucht vanuit de ruimte en afvoer van ventilatielucht naar de buitenlucht).
  3. Mechanische luchttoevoer, natuurlijke afvoer. De ventilatie-unit heeft in de regel twee aansluitpunten (aanvoer buitenlucht en toevoer ventilatielucht naar de ruimte).
  4. Mechanische luchttoevoer en -afvoer, eventueel gecombineerd met voorverwarming en/of warmteterugwinning. Met warmteterugwinning kan warmte aan de afvoerlucht worden onttrokken om de toevoerlucht te verwarmen. De ventilatie-unit heeft in de regel vier aansluitpunten (aanvoer buitenlucht, retour ventilatielucht uit de woning naar buiten en aanvoer en retour ventilatielucht uit de woning

Vrijblijvende werkopname op locatie bel of mail ons (0418 - 561153)

× Whatsapp