De Drank- en Horecawet stelt strenge eisen aan de inrichting van een onderneming. Deze eisen gelden enkel als u een Drank- en Horecawetvergunning nodig heeft. 

Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij:

 • met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening
 • met een hoogte van ten minste 2,20m van de vloer af gemeten
 • met een breedte van tenminste tweederde van de scheidingswand met een minimum van 2,40m 
 • alleen gescheiden zijn door een afscheiding van lager dan 1,25m van de vloer af gemeten

(voor publiek toegankelijke ruimtes/exclusief toiletten en dergelijke)

Welke eisen/bepalingen moet een inrichting voldoen?

 • Minimaal één horecalokaliteit moet aanwezig zijn met een vloeroppervlakte van minstens 35m2
 • Een horecaruimte heeft een hoogte van ten minste 2,40m van de vloer af gemeten. Een nieuw te bouwen horecagelegenheden moeten volgens het bouwbesluit een hoogte hebben van 2,60m. 
 • Een horecaruimte heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft. Omgerekend betekent dit een luchtverversingsfrequentie van circa 6 keer per uur bij een hoogte van 2,40m. 
 • U heeft minimaal een voorziening voor elektriciteit, zodat u beschikt over energievoorziening.
 • U beschikt over een telefoon.
 • In de onmiddellijke nabijheid van uw horecagelegenheid zijn ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden aanwezig (dames en heren)
 • Elke toiletgelegenheid bevat ten minste: een of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimte 
 • Minimaal een behoorlijke voorzieningen om de handen met goed stromend water te kunnen wassen. 
 • De toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.
 • U beschikt over een drinkwatervoorziening, zodat u voor consumptie en hygiëne geschikt water heeft.
× Whatsapp